12/18/2016

Sprečavanje obećavajućeg napada u kaznenom prostoru – opomena ili ne?


Iako je od revizije Pravila fudbalske igre, urađene kako bi se dodatno pojasnile i objasnile pojedinačne i neke atipične situacije prilikom primjene PFI, već nakon nepunih pola godine, pojavilo se nekoliko situacija koje će naknadno morati biti objašnjene. Tako dolazimo u poziciju da u tumačenju primjene PFI pojedine konfederacije idu ispred IFAB-a, iako je IFAB njihov najmjerodavniji donosilac i tumač.
Jedan od primjera je UEFA-in Komitet za sudije koji svojim sudijama savjetuje da ne izriču disciplinsku mjeru opomena za prekršaje kojim se protivniku u kaznenom prostoru „zaustavlja obećavajući napad“, ali samo ukoliko se taj prekršaj desio kao rezultat pokušaja igranja lopte.
O čemu se zapravo radi? Poznavalac ispravne primjene PFI primjetiće jasnu vezu sa posljednjim izmjenama PFI vezanim za situacije „sprečavanja očigledne prilike za postizanje pogotka“.
Dakle, igrač koji nesmotreno startuje na protivnika u kaznenom prostoru i time spreči obećavajući napad, više neće biti sankcionisan opomenom, već će biti dovoljno dosuditi kazneni udarac. Ovo se podrazumijeva samo u slučajevima kada je očito da igrač koji je učinio prekršaj može da igra loptom, te svojim startom pokazuje namjeru da je igra.
Pojednostavljeno:
1)      „Sprečavanje očigledne prilike za postizanje pogotka“ unutar kaznenog prostora bez namjere da se igra lopta: kazneni udarca i isključenje;
2)      „Sprečavanje očigledne prilike za postizanje pogotka“ unutar kaznenog prostora sa jasnom namjerom da se igra lopta: kazneni udarac i opomena;
3)      „Zaustavljanje obećavajućeg napada“ unutar kaznenog prostora, bez namjere da se igra lopta: kazneni udarac i opomena;
4)      „Zaustavljanje obećavajućeg napada“ unutar kaznenog prostora, sa jasnom namjerom da se igra lopta: samo kazneni udarac;
Naravno, ako se start „zaustavljanje obećavajućeg napada„ desio unutar kaznenog prostora i ako je bezobziran ili je u pitanju držanje, guranje, povlačenje ili namjerno igranje lopte rukom, onda se uz dosuđivanje kaznenog udarca mora sankcionisati i disciplinskom mjerom – opomena.
Primjer se nalazi na video materijalu https://www.youtube.com/watch?v=D4GuwOPjs5U na 02:00.
Odbrambeni igrac crvenih nesmotreno startuje na protivnika unutar kaznenog prostora i zaustavlja obećavajući napad. Obzirom da je očito da odbrambeni igrač ima namjeru igrati loptu u situaciji u kojoj je to moguće, sudija treba donijeti samo tehničku mjeru, kazneni udarac, dok za disciplinskom mjerom nema potrebe.
Video https://vimeo.com/195441140 pokazuje još jedan primjer. Vratar, u namjeri da igra loptu, nesmotreno startuje na protivnika u svom kaznenom prostoru. U pitanju je „zaustavljanje obećavajućeg napada“, ali obzirom da je namjera vratara da igra loptu očita, kao i da vratar očito ima priliku da igra loptu, sudija treba dosuditi kazneni udarac, bez disciplinske mjere opomena.
Na kraju, želim da skrenem pažnju da su ovo uputstva UEFA-e, ali ne i FIFA-e, te da je za očekivati da se ovakva primjena formalno prihvati na narednom sastanku IFAB-a u toku 2017. godine.

Zahvaljujem blogu „The Third Team“ na dozvoli za korišćenje video materijala.